Оновлено
2010-05-24
22:35

З відкриттям у Чернівцях університету в 1875 р. у складі філософського факультету почала діяти кафедра фізики, яку очолював доктор Алоїз Гандль. Науковці кафедри проводили дослідження з кристалографії, оптики, молекулярної теорії, метеорології. З 1876 р. фізичне відділення філософського факультету почало працювати у складі двох кафедр: експериментальної та теоретичної фізики.

З 1876 року кафедру теоретичної фізики очолював доктор Антон Васмут, а з 1891 року  доктор Оттокар Тумлірц.

Наукові публікації фізиків-теоретиків стосувалися галузі електрики та магнетизму, а також механіки та теплообміну. В осінньому семестрі 1911 р. в університеті читав лекції видатний фізик Едвард Грюнейзен (1877 1949 рр.).

Деякий час в університеті працював відомий фізик-теоретик, випускник Чернівецького університету, проф. Войцех Рубінович, який у 1914 році захистив дисертацію з теорії дифракції, де узагальнив роботи А.Зоммерфельда, з яким він, а пізніше і з Н.Бором, активно співпрацював. У повоєнні роки В.Рубінович завідував кафедрою теоретичної фізики Варшавського університету і був президентом АН Польщі.

З 1918 по 1930 рік у Чернівецькому університеті фізика майже не розвивалась. Усі роботи, опубліковані фізиками університету, були виконані під керівництвом професора Еміля Бедереу. Він народився у 1887 р. в Ізмаїлі, закінчив університет у м. Піза (Італія), там же працював асистентом, а з 1916 р.  доцент Петроградського університету. З 1921 р. працював у Чернівецькому університеті, в 1926 р. був деканом наукового факультету.

Практично всі фізики університету займались дослідженням електричного розряду в газах. Одним з найбільш відомих фізиків університету був Костянтин Бедреаг. Він народився у 1885 році в с. Руська-Давидешти. У 1905 р. закінчив ліцей у м. Ясси, а в 1911 р.  Паризький університет. В 1926 р. вчився на спеціальних курсах в Копенгагені у Н.Бора. З 1920 по 1940 рік працював на кафедрі теоретичної фізики в Чернівецькому університеті. Займався проблемами оптики, спектроскопії, опублікував декілька підручників з експериментальної та теоретичної фізики.

13 серпня 1940 року румунський університет було реорганізовано в Чернівецький державний університет з українською мовою викладання. В складі університету було 6 факультетів, серед них  фізико-математичний.

В роки окупації (1941 1944 рр.) університет було ліквідовано і на його базі організовано політехнікум для обслуговування інтересів військової промисловості.

В 1944 році відновила роботу кафедра теоретичної фізики. Її очолював доцент Манакін Леонід Олександрович, який працював уже на кафедрі в 1940 1941 роках.    Манакін Л.О. народився 31 грудня 1906 року в м. Мерве Туркменської РСР в сім'ї вчителя. В 1931 р. закінчив Одеський інститут народної освіти і був залишений на роботу асистентом кафедри фізики. В 1936 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Про вплив кристалічної структури на умови розподілу К-фотоелектронів. У 1938 р. Манакін Л.О. затверджений в званні доцента, а в 1940 р. його направили на роботу в Чернівецький державний університет, де він у 1944 1949 рр. завідував кафедрою теоретичної фізики. З липня 1949 р. він працював на посаді доцента, а в 1950 р. Манакін Л.О. виїхав з Чернівців.

Розвиток кафедри теоретичної фізики починається з приїздом у 1949 році проф. Самойловича А.Г. Він народився у 1906 р. в м. Азові в сім'ї інженера. Після закінчення робітфаку Самойлович А.Г. вступає на математичний факультет Московського державного університету, а через 3 роки переводиться на фізичний факультет Ленінградського університету, який закінчив у 1929 р. З 1930 по 1935 р. він працював у вищих навчальних закладах м. Ленінграда. Будучи учнем і вихованцем таких видатних вчених, як Я.І.Френкель і В.О.Фок, А.Г.Самойлович виявив себе творчим науковим працівником і педагогом. З 1935 по 1949 р. він очолював кафедру теоретичної фізики Горківського університету.

У 1938 р. А.Г.Самойловичу Вищою атестаційною комісією без захисту дисертації було присвоєно вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук. У 1944 р. А.Г.Самойлович захистив у Московському університеті докторську дисертацію на тему "Електронна теорія поверхневого натягу металів". У 1949 р. він переходить на роботу в Чернівецький університет, де очолює в 1949 1954 рр. кафедру теоретичної фізики, а потім кафедру напівпровідників. У 1956 р. проф. А.Г.Самойлович був запрошений академіком А.Ф.Йоффе на роботу в Інститут напівпровідників АН СРСР у Ленінграді на посаду завідуючого відділом. У 1962 р. А.Г.Самойлович знову повернувся в Чернівецький університет, де працював до смерті.

Проф. А.Г.Самойлович  видатний спеціаліст з теорії твердого тіла. Він розробив ряд важливих проблем з теорії напівпровідників, вніс великий вклад у розробку проблеми магнітних властивостей напівпровідників, у теорію екситонів, у загальну теорію кінетичних явищ у напівпровідниках, зонну теорію, теорію анізотропного розсіювання. Під його керівництвом багато молодих науковців стали кандидатами наук, а його учні А.І.Костирєв, К.Д.Товстюк, М.І.Клінгер, В.М.Ніцович, Л.І.Анатичук, І.В.Даховський, І.С.Буда стали докторами наук. У 1966 р. А.Г.Самойловичу присвоєно звання заслуженого діяча науки Української РСР.

У 1954 1956 рр. кафедрою теоретичної фізики керував доцент Яковлєв В.А. Яковлєв Володимир Андрійович народився 13 листопада 1918 р. в с.Царьово Ленінського району Сталінградської області. В 1941 році закінчив фізичний факультет Московського університету, брав участь у Великій Вітчизняній війні. В 1946 р. вступив до аспірантури на кафедрі теоретичної фізики МДУ і в 1949 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "До нової теорії кристала".

З вересня 1949 р. В.А.Яковлєв працював у Чернівецькому університеті доцентом кафедри теорфізики, а починаючи з грудня 1951 р. виконував обов'язки декана фізико-математичного факультету. Основною темою його наукової роботи у цей час була "Теорія електричного пробою твердих тіл".

У 1957 р. В.А.Яковлєв виїхав з Чернівців. Під керівництвом В.А.Яковлєва науковою роботою займалися М.В.Тарнавська, ст.викладач О.В.Калюш, ст. лаборант Єленевська А.В. Вони працювали над дослідженням спектру збудженої системи частинок у магнітному полі. Доцент Косевич А.М. працював над темою "Теорія магнітних і гальваномагнітних явищ у металах". Під його керівництвом працював ст. лаборант В.І.Марусяк, який досліджував скін-ефект у дуже сильних магнітних полях. У 1955 р. В.М.Кондратенко захистив кандидатську дисертацію на тему "Дослідження з теорії механізму поглинання світла і внутрішнього фотоефекту в атомних напівпровідниках".

У цей період дослідженням кінетичних, магнітних, оптичних властивостей напівпровідників займалися М.І.Клінгер, Л.Л.Коренбліт, А.П.Колесніков, П.І.Воронюк, Липник А.А., М.В.Кононова, Сушкевич Т.М., Берча Д.М. З 1957 по 1962 р. завідувачем кафедри теоретичної фізики працював доцент Кондратенко В.М.

Кондратенко Володимир Максимович народився 29 лютого 1928 р. в м.Шклові Могилівської обл. Білоруської РСР. Після закінчення в 1951 р. університету вступив до аспірантури до проф. Самойловича А.Г. В 1955 р. захистив кандидатську дисертацію.

У подальшому весь його творчий шлях, викладацька робота були пов'язані з Чернівецьким університетом, де він працював доцентом, зав. кафедрою, деканом, активно займався громадською роботою. Помер В.М.Кондратенко в 1993 році.

У 1958 р. на кафедрі теоретичної фізики захистив кандидатську дисертацію В.М.Ніцович на тему "Деякі питання теорії напівпровідників з вузькою домішковою зоною".

У 1960 р. кандидатську дисертацію на тему "До теорії діамагнетизму електронного газу в кристалах" захистила М.В.Ніцович (Кононова).

З 1962 по 1966 рік кафедру теоретичної фізики знову очолював проф. Самойлович А.Г.

У цей час активно науковою роботою на кафедрі займалися С.Л.Королюк, І.І.Пінчук, В.І.Марусяк, В.С.Луцяк, А.В.Константинович, які після захисту дисертацій працювали доцентами кафедри теоретичної фізики. З 1967 до 1986 р. кафедру очолював проф. Ніцович В.М.

Ніцович Володимир Михайлович народився 8 лютого 1931 р. в м. Снятині Івано-Франківської обл. З 1949 року його життя було пов'язане з Чернівецьким університетом, де він пройшов шлях від студента до професора, декана факультету, завідувача кафедри теоретичної фізики, якою він керував майже двадцять років. В.М.Ніцович був одним із перших, хто започаткував дослідження напівпровідників у нашому університеті. Він створив потужну наукову школу на кафедрі теоретичної фізики, підготувавши майже 40 кандидатів наук, з яких семеро стали докторами, професорами. Серед його учнів  депутати Верховної Ради України, ректор університету, проректори, декани, завідувачі кафедр, професори, доценти, провідні спеціалісти науково-дослідних інститутів НАН України, вчителі.

Більшість його учнів працюють в нашому університеті або у вузах і наукових установах Києва, Львова, Івано-Франківська, Тернополя та інших міст України і світу.

В.М.Ніцович зробив вагомий внесок у розвиток фізичної науки, опублікувавши понад 200 наукових праць. 9 серпня 1986 року він помер.

Вчені кафедри досліджували властивості електронного газу в напівпровідниках із вузькими енергетичними зонами, ефект захоплення в сильно легованих напівпровідниках, п'єзотермоелектрорушійну силу в германії та кремнії, кінетичні ефекти у вісмуті. Під керівництвом проф. Ніцовича В.М. у співробітництві з науковцями Інституту теоретичної фізики АН України (академіки М.М.Боголюбов, О.С.Давидов, проф. А.Ф.Лубченко) проведено дослідження оптичних властивостей твердих тіл та умов фазових переходів в електронних системах (проф. Ткач М.В., проф. Мельничук С.В., доценти Гуцул І.В., Зушман І.М., Константинович А.В., Іваночко М.М., Ткач В.І., Царик Т.О., Григоращук І.М., асистенти Пронишин І.В., Валь О.Д., наукові співробітники Єрмаков В.М., Дідора Т.Д., Лопатюк С.В., Ніцович В.В., Кроншевський І.М., Бутковський Ю.В., Бойчук В.І., Скрипник Ф.В., Мойсеєнко М.І., Гамарник О.Т., Карельських І.Л. та ін.).

З 1986 р. кафедру очолює проф. Ткач М.В., який у 1987 р. захистив докторську дисертацію, в цьому ж році йому присвоєно звання професора і призначено проректором університету з наукової роботи. У 1993 р. він обраний академіком АН Вищої школи України, а в 2000 р. йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. З 2001 до 2005 рр. проф. Ткач М.В. працював ректором ЧНУ, а з лютого 2005 р. до травня 2006 року – головою Чернівецької обласної державної адміністрації. М.В.Ткач був на науковому стажуванні в Саскачеванському університеті (м. Саскатун, Канада, 1987 р.), налагоджував наукові контакти з Бухарестським університетом та Інститутом ядерної фізики АН Румунії (1995 р.), з університетом м. Баня-Лука (Сербська республіка, 1995 р.), із С.-Петербурзьким фізико-технічним інститутом Російської АН (1996 та 1997 рр.). Брав участь у роботі міжнародних конференцій з проблем фізики в США (м. Бостон, 1998 р.), в Німеччині (м. Берлін, 1999 р.). М.В.Ткач впродовж півтора десятка років був головою спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій на фізичному факультеті зі спеціальностей  "Теоретична фізика", "Фізика твердого тіла", "Оптика", "Напівпровідники та діелектрики". Наук. доробок його складає біля 200 праць, опублікованих в Україні та за кордоном (США, Росія). М.В.Ткач створив на кафедрі потужну наукову школу з молодих науковців, яка займається проблемами наногетеросистем, що є переднім краєм сучасної фізики. Під керівництвом проф. Ткача М.В. захищено 13 кандидатських та 2 докторських (Бойчук В.І., Головацький В.А.) дисертації.

Донедавна на кафедрі працював Степан Васильович Мельничук, який у 1991 р. захистив докторську дисертацію на тему:"Локалізовані стани в електронному і коливному спектрах напівпровідників AIIBVI, легованих 3d-елементами".

Він є автором декількох підручників, зокрема "Теорія груп у фізиці молекул і кристалів", монографії (в співавторстві) "Телурид кадмію: домішково-дефектна структура і детекторні властивості", підготував підручники з фізики для шкіл. Під керівництвом проф. Мельничука С.В. захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертації. У 2001 р. проф. Мельничука С.В. призначено проректором університету з наукової роботи, з 2002 року – за сумісництвом, завідувачем кафедри комп’ютерних систем та мереж, а з 2005 року – ректором нашого університету. З 2000 р. проф. Мельничук С.В. – відмінник народної освіти, а в 2006 році йому присвоєно звання заслуженого діяча науки й техніки України.

У 2001 році дисертації на звання доктора фізико-математичних наук захистили доцент Гуцул Іван Васильович та ст. науковий співробітник Головацький Володимир Анатолійович.

За 50 останніх років каф. теорфізики підготувала понад 800 випускників, з яких понад 200 стали кандидатами, а понад 20 – докторами.

Кафедра теоретичної фізики забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціалізацією “Теоретична фізика”, а в 2002 році відкрита ще одна, нова спеціалізація “Фізична електроніка”.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster! 6@9ўПлѓ2chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.